Normes internes

Colla de carnaval de Reus ``No t'acostumis``

 • Ser major de 16 anys.
 • Estar al corrent de pagament
 • Ser major d’edat o, en cas dels menors, venir acompanyats d’un
  responsable adult de 25 anys o més.
 • Prohibit l’accés a la carrossa, i per tant a tots els serveis que ofereix, de persones alienes a la Colla.
 • Prohibit l’us d’esprais de qualsevol tipus.
 • No es toleren faltes al respecte de companys de la carrossa, de les altres colles o de membres de la FRAC. Cal vetllar per la bona imatge de la Colla, i mostrar un comportament respectuós amb tots els assistents i espectadors de la rua. Prohibit immiscuir-se en cap tipus de baralla, tan interna com externa a la carrossa.
 • Fer un consum respectuós amb els aliments que ofereix la Colla, tant en el menjar com en la beguda, evitant aixi el malbaratament de la mateixa.
 • Prohibit el consum de qualsevol tipus d’estupefaent.
 • Prohibit l’us indegut de material o elements de la carrossa, és a dir que pugui ocasionar-ne inseguretat als participants o deteriorament, tant en l’equip de so, com en l’estructura de la mateixa carrossa.
 • Prohibit portar ampolles amb tap, i llaunes.
 • Preservar en tot moment la seguretat dels participants, sobretot en el torn a l’hora de pujar a la carrossa.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes comportarà l’obertura d’un expedient disciplinari i, si escau, l’expulsió de la Colla de Carnaval NO T’ACOSTUMIS.

Qualsevol fet delicitiu serà denunciat a les autoritats pertinents i la persona denunciada serà expulsada de la colla al acte.

Nova normativa FRAC per menors

Colla de carnaval de Reus ``No t'acostumis``

A partir del carnaval 2019, tots els menors de 18 anys que vulguin participar en qualsevol colla de Reus, hauran de venir acompanyats d’un major de 25 anys o més. Aquest major d’edat és el responsable del menor durant tot el cap de setmana del carnaval, i només se’n podrà fer càrrec de 5 com a màxim.
Aquesta normativa imposada per la FRAC pretén reduir el consum d’alcohol entre els menors durant la rua.
Aquesta nova normativa l’han d’aplicar totes les carrosses que participin en aquest carnaval sense excepció.

Carnaval de Reus

Aquest any 2022, la Colla No t’acostumis seguirà formant part d’unes de les millos festes anuals, en que la cuitat de Reus s’uneix per celebrar el carnaval de Reus. Celebra-ho amb nosaltres!